logo

Kompanija

Eurošped D.O.O. je kompanija sa prepoznatljivo bogatim iskustvom. Zahvaljujući dvodecenijskom permanentnom napredovanju i usklađivanju poslovanja sa sve zahtevnijim uslovima razvijenih tržišta, visoki kriterijumi postali su naš standard. Zbog toga smo u prilici da idemo korak ispred svih i da našom ponudom otkrivamo klijentima šta je sve moguće učiniti u oblasti kojom se bavimo.

Osnovani smo 1991. godine, u najtežim uslovima za otpočinjanje biznisa, ali i poslovanje uopšte, karakterističnim za devedesete godine prošlog veka. Razvijene zemlje su nam, tokom tog teškog perioda za poslovanje, među poslednjima zatvorile vrata, a kasnije među prvima otvarale. Samo zahvaljujući dobroj reputaciji pouzdanog partnera, u utiscima inostranih klijenata, i za vreme najoštrijih sankcija, obavljali smo transportne poslove na tržištu evropskih zemalja i Rusije.

Stari klijenti su bez ikakvog premišljanja održavali veze sa Eurošpedom, preporučujući nas novim potencijalnim partnerima. Tako se naša poslovna mreža vrlo brzo rascvetala širom tržišta Evrope i Rusije, Azije i Bliskog istoka. Uprkos očekivanjima da će nas zadesiti sudbina mnogih kompanija iz Srbije koje su se dugo oporavljale od udara sankcija, naši točkovi su se sve vreme kotrljali brzim putevima uspeha, do samog vrha. Fleksibilnost i dugogodišnje iskustvo učinili su nas jakim konkurentom svake ozbiljnije kompanije za transport na međunarodnom tržištu, a kamoli na domaćem.
Kako smo prvi otvarali ulaz u zabranjene zone, a poslednji zatvarali, imamo veliki broj partnera sa kojima poslujemo od kada smo osnovani, pa sve do danas. To nas naravno ne sprečava, već podstiče, na sklapanje novih poslovnih odnosa - spremnost na unapređenje načina rada i modernizacije sredstava za rad, osnovni je uslov koji smo rado ispunjavali tokom razvitka naše kompanije.
Zapošljavamo gotovo 50 radnika, čiji kadrovski kvaliteti se ne moraju dokazivati, budući da su oni najzaslužniji za sve čime se danas ponosimo.

Naša specijalnost su tereti vangabaritnih dimenzija, iako u floti posedujemo i vozila za prevoz "obične", komercijalne robe.

Zadržavanje na graničnim prelazima

Zadržavanje na graničnim prelazima

Na zvaničnoj internet prezentaciji Uprave carina možete pogledati dnevno ažurirane informacije o zadržavanju na graničnim prelazima u Srbiji.
Cena putarine u Srbiji

Cena putarine u Srbiji

Preuzmite cenovnoku PDF formatu izvor: JP Putevi Srbije
Međunarodni transport

Međunarodni transport

Naša kompanija je član poslovnog udruženja međunarodnih drumskih prevoznika Srbije. Posetite web stranicu ove organizacije